21 April 2024
mun. Chișinău

Învățământ la distanță pentru elevii cu dizabilități

Elevii cu dizabilități, care nu pot frecventa școala din cauza stării de sănătate, vor putea fi instruiți online de profesori. Iar gimnaziile și liceele din țară vor fi dotate cu resurse informaționale digitale și sisteme automatizate prin intermediul cărora copiii cu nevoi speciale vor putea însuși programul școlar de la distanță. Noile posibilități pentru elevii cu cerințe speciale educaționale sunt prevăzute în Concepția privind realizarea învățământului la distanță pentru copiii cu dizabilități. Documentul, elaborat de Ministerului Educației, este supus dezbaterilor publice. În mai multe țări europene, forma electronică a conținutului educațional a devenit disponibilă oricui, iar beneficiile învățământului la distanță este că programul nu impune constrângeri de timp, spațiu și ritm de studiu.

Piedicile pentru realizarea învățământului la distanță

Legislația națională, prin Codul Educației, încurajează accesul gratuit la studii pentru toți copii din țară. Acest lucru nu este însă respectat la modul practic. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, anul trecut, în Moldova erau peste 184 de mii de persoane cu dizabilități, dintre care 13 mii erau copii de până la 17 ani. Cifra reprezintă 2% din numărul total al copiilor din țară. În prezent, realizarea și dezvoltarea învățământului la distanță în gimnazii și licee este frânată de lipsa legilor și strategiilor din domeniu și de motivația insuficientă a cadrelor didactice de a elabora cursuri electronice. Stagnarea este cauzată și de probleme tehnice. Instituțiile de învățământ nu au suficiente calculatoare, dispozitive electronice și resurse informaționale digitale care să faciliteze incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități. Un alt aspect este că și profesorii nu sunt pregătiți în realizarea unui model de învățământ la distanță.

Cum va arăta învățământul la distanță

Noul sistem de instruire a copiilor cu dizabilități va putea fi realizat prin programe specializate, cum ar fi platforma e-learning. De exemplu, datorită sistemului, copiii vor putea urmări în direct orele și modul cum este predat obiectul de dascăli. Atât școala, cât și părinții vor avea obligația să asigure condițiile optime pentru desfășurarea învățământului la distanță. Elevii vor trebui să aibă calculator sau laptop conectate la Internet, să dispună de camere web, boxe și microfon. Din practica internațională, materialele didactice utilizate în învățământul la distanță diferă esențial de manualele tradiționale. Astfel, pentru acest proces se vor folosi ghiduri, resurse informaționale digitale, sisteme automatizate de testare și alte materiale care pot fi difuzate prin intermediul rețelelor de Internet. Când vorbim de resurse digitale ne referim la cărți electronice, fișiere cu imagini, filme interactive. Materialele didactice vor fi concepute și elaborate în corespundere cu programul disciplinelor. Tot pentru asta vor fi realizate și softuri specializate. De exemplu, elevii cu deficiențe de vedere vor trebui să dispună de ecrane care să mărească imaginile și textul, iar pentru copiii cu dizabilități motorii vor fi oferite tastaturi și mouse-uri speciale pentru o redactare mai precisă. Pentru ca elevii să beneficieze de aceste servicii, părinții sau tutorii vor trebui să depună doar o cerere la administrația școlii. Documentul urmează încă să fie discutat de cabinetul de miniștri, care, împreună cu autoritățile locale, va fi responsabil de alocarea banilor pentru acest proiect amplu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *