17 June 2024
mun. Chișinău
Neli Revenco

Pediatrul Neli Revenco: Copiii de la sate vor fi vizitați de pediatru acasă

Toți copiii din Moldova, din localitățile rurale, cu vârsta de până la cinci ani, beneficiază, din 1 martie 2016, de asistență medicală la domiciliu, din partea pediatrilor. Acest lucru este făcut la solicitarea medicilor de familie. Ministerul Sănătății a emis un Ordin în acest sens, după ce medicii de familie au semnalat că mulți minori nu beneficiază de asistența medicală necesară. Prin acest document, se urmărește prevenirea afecțiunilor grave și reducerea ratei deceselor în rândul copiilor. emedicina.md a solicitat mai multe detalii despre implementarea domeniului de asistență medicală mixtă (medic de familie și pediatru) de la directoarea Departamentului de Pediatrie din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”, profesorul universitar, Neli Revenco.

Pediatrul Neli Revenco: Copiii de la sate vor fi vizitați de pediatru acasă
Foto: Neli Revenco

emedicina.md: De ce Ministerul Sănătății a luat decizia de a apropia pediatrii de medicii de familie?

Neli Revenco: Domeniul de asistență medicală mixtă a fost implementat pentru a îmbunătăți accesul copiilor la medicii pediatri, pentru a fi examinați, supravegheați și monitorizați. Împreună cu medicii de familie, pediatrii vor trebui să urmărească întreaga evoluție a stării de sănătate a minorilor, în special, a celor cu nevoi speciale, prematuri, care se îmbolnăvesc frecvent, suferă de boli cronice și a celor care necesită examene medicale aprofundate, de lungă durată. Totodată, în fiecare Centru de Sănătate Publică din raioane vor fi instituite funcții de specialiști în domeniul asistenței medicale, care va fi acordată mamei și copilului, precum și specialiști în sănătatea reproducerii. De asemenea, reforma prevede o monitorizare a stării de sănătate a copilului atât înainte de a se naște, cât și după.

emedicina.md: Mai exact, cu ce se vor ocupa specialiștii în domeniul asistenței medicale și cei în domeniul sănătății reproducerii?

Neli Revenco: Acești specialiști vor fi instruiți, astfel încât să le ofere mamelor cât mai multe informații despre creșterea și dezvoltarea copilului, alimentația potrivită, în funcție de vârstă, și despre modul sănătos de viață. De asemenea, reprezentanții Centrelor de Sănătate Raionale vor organiza ședințe comune, în cadrul cărora vor fi discutate problemele de sănătate ale copiilor, dar și cele privind diminuarea cazurilor de mortalitate maternă și infantilă. Aceste instituții vor trebui să conlucreze cu toate structurile de sănătate existente, la nivel regional, și să prezinte date statistice din domeniul sănătății.

emedicina.md: Sistemul medical din țara noastră dispune de un număr suficient de pediatri?

Neli Revenco: Problema asigurării spitalelor cu medici specializați în pediatrie și nu numai rămâne, din păcate, actuală. În prezent, în Republica Moldova activează aproximativ 250 de pediatri. Mai avem nevoie de cel puțin 500 de specialiști. Problema persistă de zece ani. Sper să fie găsite soluții cât mai curând. Din toamna anului trecut, mai mulți rezidenți pediatri s-au înscris la studii. Sperăm că practica se va repeta și vom putea face față cerințelor.

emedicina.md: Care vor fi efectele deciziei luate de Ministerul Sănătății?

Neli Revenco: Aceasta reformă va duce la scăderea semnificativă a ratei  morbidității și mortalității prin maladii cronice în rândul copiilor. De asemenea, va fi redus numărul de spitalizări și, respectiv, cheltuielile pentru tratament spitalicesc.

Colaborarea medicilor de familie cu pediatrii este cea mai eficientă formă de organizare a asistenței medicale primare, din punct de vedere al costurilor. Prin implementarea acestei reforme vor fi soluționate următoarele probleme:

  • Sistemul bivalent al asistenței pediatrice în cadrul asistenței medicale primare, care prestează servicii tuturor cetățenilor;
  • Reorganizarea asistenței medicale primare. Întrucât, în subordinea Ministerului Sănătății, va fi o structură centralizată, acest lucru va permite optimizări în sectorul pediatric.
  • Asigurările obligatorii de asistență medicală în Politica europeană de sănătate (Health 2020) reprezintă un efort participativ și colectiv în formarea sănătății copilului.

emedicina.md: Ce rol joacă asistența medicală mixtă în țările europene?

Neli Revenco: În aproape toate țările din Uniunea Europeană, asistența medicală primară este asigurată de un pediatru și un medic de familie. Dar, există o problemă. În mai multe state europene, specializarea în pediatrie durează cinci ani, pe când cea din medicina de familie – aproximativ patru luni. Evident, apare întrebarea: “Poate oare o persoană, care este instruită patru luni, să aibă același cunoștințe și să dea dovadă de același profesionalism precum persoana care studiază cel puțin cinci ani?”. De asemenea, în unele țări ale UE, o bună parte dintre pacienți se adresează la medicul pediatru până la 14-16 ani, cei cu afecțiuni cronice rămân însă la evidența acestui specialist până la 18 ani. Calitatea asistenței medicale în țările în care pediatrul asistă în domeniul asistenței medicale primare este incomparabilă cu absența acestuia.

 emedicina.md: Ce alte măsuri trebuie întreprinse pentru a ameliora calitatea serviciilor medicale destinate copiilor?

Neli Revenco: Prin intermediul suportului oferit de agențiile internaționale și organizațiile donatoare, mă refer la Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF, am identificat problemele care țin de calitatea asistenței medicale. Un obiectiv strategic este să instruim noi cadre medicale, care să corespundă cerințelor internaționale. Pentru anul acesta, am planificat instruirea tuturor persoanelor, care au legătură cu asistența medicală destinată copiilor. În același timp, trebuie să revitalizăm Conduita Integrată a Maladiilor la Copii atât în pediatrie, cât și în medicina de familie. Vom organiza workshop-uri în localitățile țării, în cadrul cărora vom aborda cauzele de deces a copiilor, modalitățile de îmbunătățire a asistenței medicale și a practicilor de îngrijire în familii sau la nivel de comunitate. Sunt niște măsuri organizatorice, care, sper, că vor duce la creșterea calității asistenței medicale pentru copii.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *