25 April 2024
mun. Chișinău

Regionalizarea spitalelor, o reformă necesară

Foto: Rodica Scutelnic

Ministerul Sănătății lansează un model inedit de îngrijire spitalicească şi o nouă reformă în sistemul de sănătate. În această toamnă va începe realizarea proiectului-pilot privind regionalizarea instituțiilor medicale în raioanele Hânceşti, Leova şi Cimişlia. În funcție de numărul de populație şi distanțele dintre spitale, din trei instituții medicale raionale una va deveni regională, iar celelalte două – locale. Crearea spitalelor regionale va asigura o calitate înaltă și rentabilitate a serviciilor medicale, iar în instituții vor fi direcționate cele mai importante investiții şi concentrate cele mai bune tehnologii. Autoritățile dau asigurări că niciun angajat din spitale nu va fi eliberat din funcție şi că specialiştii, dimpotrivă, vor obţine, astfel, o pregătire mult mai eficientă la locul de muncă.  Mai multe informații despre programul de dezvoltare vă oferim în interviul realizat cu șefa Direcției Asistență spitalicească a Ministerului Sănătății, Rodica Scutelnic. 

emedicina.mdDna Scutelnic, de ce avem nevoie de reforma privind regionalizarea spitalelor, ce nu merge bine acum?

Rodica Scutelnic:  Necesitatea regionalizării este determinată de multiplele deficiențe acumulate în sistemul sănătății. În primul rând, vorbim despre structura rețelei spitalicești, care este una fragmentată și formată din numeroase instituții medicale învechite, care nu mai asigură asistență calitativă populației. Situația actuală este agravată și de modalitatea în care este organizat sistemul de sănătate. Spitalele sunt prea mari, cu un nivel mediu redus de ocupare a paturilor. În multe instituții medicale sunt spații neutilizate sau puțin folosite, pe când unele secții sunt aglomerate, pacienții aflându-se, deseori,  în condiții substandard. Și lucrătorii medicali sunt nemulțumiți de condițiile în care sunt nevoiți să muncească. Cel mai des, mijloacele financiare sunt utilizate pentru întreținerea și reparația clădirilor, în detrimentul prestării serviciilor, adică pentru tratarea pacienților, achiziționarea de medicamente și consumabile sau renovarea aparatelor medicale. Funcționarea ineficientă a sistemului înrăutățesc și mai mult lucrurile. De exemplu, angajații și pensionarii mai multor ministere, cum ar fi cel al Apărării, de Interne sau cel al Transporturilor, beneficiază de asistență din partea instituțiilor medicale care sunt în gestiunea ministerelor vizate, dar, în general, utilizează și spitalele publice generale pentru alte necesități, ceea ce creează, în mod evident, excese, dublări, utilizarea irațională a surselor financiare. În ultimii ani, s-a înregistrat sporirea speranței de viață, iar în aceste condiții crește și numărul populației în etate. Această tendință impune cerințe noi pentru acordarea asistenței medicale vârstnicilor. Ministerul Sănătății, începând cu anul 2015, și-a propus diferențierea practică a îngrijirilor acute și cronice. Asistența acută este acordată în cazuri medicale severe și, de obicei, este administrată de specialiști din așa domenii ca terapia intensivă și medicina de urgență, înainte ca pacientul să fie externat și să continue recuperarea acasă. Iar îngrijirile cronice, așa ca geriatria, reabilitare și tratamentul paliativ, sunt indispensabile pentru persoanele cu dizabilități, ceea ce presupune acordarea asistenței medicale speciale într-o instituție aproape de domiciliu. Obiectivele Planului de Dezvoltare a Rețelei Spitalelor în Moldova sunt garantarea prestării serviciilor de asistență medicală de înaltă calitate și optimizarea cheltuielilor pentru oferirea serviciilor prin crearea unei rețele spitalicești funcționale, lucru care va asigura dezvoltarea durabilă a acestui sistem. Concentrarea pacienților, care necesită asistență medicală de nivel înalt, într-un număr mai mic de spitale va îmbunătăți calitatea tratamentului. Numărul sporit de cazuri va permite profesioniștilor medicali să-și mențină abilitățile practice. Scara economiilor va fi fortificată, iar dispozitivele medicale sofisticate și costisitoare vor fi concentrate în mai puține spitale.

emedicina.mdSe propune un proiect-pilot pentru spitalele raioanele din Hâncești, Cimișlia și Leova. Ce instituție ar putea deveni spital regional și care vor fi atribuțiile acestuia?

Rodica Scutelnic:  Ținând cont de complexitatea subiectului și a factorilor abordați în procesul de regionalizare, Ministerul Sănătății și-a propus să înceapă cu regiunea-pilot Hâncești, care va include spitalele Cărpineni, Leova și Cimișlia. Propunerea privind identificarea instituției este bazată pe factori precum demografia, aria de acoperire şi infrastructura drumurilor. O precondiție este ca majoritatea populației trebuie să locuiască la o distanţă de pâna la 70 de kilometri, adică o oră distanță cu mașina, de cel mai apropiat spital specializat în îngrijiri acute. Totodată, existența serviciilor descentralizate va asigura acordarea asistenței aproape de domiciliu pentru pacienții care au probleme mici de sănătate şi nu necesită îngrijiri în condiții de staționar. Restructurarea sectorului spitalicesc este o chestiune de ordin politic foarte sensibilă. Astfel, în aceste condiții, propunem să fie creat un Comitet de monitorizare pentru regiunea-pilot Hâncești. Structura va fi compusă din reprezentanți ai raioanelor Hâncești, Cimișlia și Leova. Ministerul Sănătății și-a propus și instituirea Unității de Implementare a Reformei, care va coordona procesul de realizare a reformei în regiunea-pilot cu acordarea sprijinului metodologic necesar. Conform proiectului, zona-pilot Hâncești va fi constituită din Spitalul Regional Hâncești și două spitale locale, Cimișlia și Leova. Totodată, va fi instituit și un management comun pentru viitorul Spital Regional Hâncești și spitalul din satul Cărpineni.

emedicina.mdÎn ce situații vor trebui pacienții să se deplaseze la spitalul regional?

Rodica Scutelnic:  Noua instituție va fi un spital care deservește de la 100.000 până la 300.000 de oameni. Acest număr este suficient pentru a asigura competențele adecvate. Spitalele regionale vor oferi servicii medicale în următoarele specialități – medicină internă, chirurgie generală, pediatrie, ginecologie și obstetrică, ortopedie și traumatologie, urologie, otorinolaringologie și oftalmologie. Spitalele regionale vor deservi pacienții trimiși de spitalele locale și vor oferi servicii specializate unui șir de spitale locale. 

emedicina.mdCe atribuții vor avea și ce servicii vor oferi spitalele locale? 

Rodica Scutelnic:  Spitalul local este un spital de nivelul întâi. În cadrul acestor instituții va fi acordată asistență medicală specializată de ambulatoriu, servicii medicale urgente, cele de diagnosticare și servicii de spitalizare pentru pacienții cu afecțiuni cronice. Vor exista câteva paturi, care ar putea fi utilizate pentru a monitoriza pacienții pe parcursul unei perioade scurte, adică până la 24 de ore.

emedicina.mdCum vor fi repartizate investițiile în instituțiile medicale în urma reformei de regionalizare?

Rodica Scutelnic:  Spitalele din țară se află într-o stare deplorabilă. Există o necesitate stringentă de reconstrucție sau renovare a instituțiilor, proces care ar putea dura 10-15 ani. Unele renovări urgente urmează a fi efectuate imediat. Fiecare investiție în spital vă fi precedată de Master Planuri instituționale comprehensive de lungă durată. Fluxurile pentru clădirile planificate și dotarea cu dispozitive medicale vor fi efectuate în strică corespundere cu standardele europene. În acest sens, Ministerul Sănătății va beneficia de sprijinul donatorilor pentru elaborarea planului de investiții. De asemenea, angajații din medicină trebuie să știe că în cadrul reformei spitalicești, niciun lucrător medical nu va fi disponibilizat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *