14 April 2024
mun. Chișinău

Apa din fântâni și apeducte, tot mai periculoasă

Suntem ceea ce bem și mâncăm, spune o vorbă mai veche. Calitatea apei potabile din fântânile și apeductele din țară, care are un efect direct asupra stării organismului, se înrăutățește în fiecare an. Aceasta conține un nivel tot mai înalt de microorganisme, fluor și nitrați care nu corespund parametrilor chimici. Concluziile aparțin specialiștilor Centrul Național de Sănătate Publică și se regăsesc într-un raport privind investigațiile efectuate de instituție în 2016.

Anul trecut, 15 la sută dintre fântânile din țară au fost supuse testărilor. Cifra probelor neconforme a apei din puțuri a fost de 76 la sută, iar în șapte din zece fântâni este depășită norma admisă de nitrați. Mai grav este că în peste două la sută din cazuri s-a demonstrat că este depășită concentrația de pesticide. Iar în apa din sursele centralizate s-a dovedit că este ridicat cu 27 la sută nivelul de hidrogen sulfurat și fluor.

De asemenea, fiecare a cincea probă efectuată la rețelele de distribuție a apelor în instituțiile pentru copii a fost neconformă în 2016. Datele oficiale mai arată că în 0,6% din probele luate din apa îmbuteliată este ridicat nivelul de nitrați.

Investigații au fost făcute și la stațiile de epurare. S-a demonstrat că cele mai multe instalații funcționează cu abateri. Anul trecut, 86 la sută din probele luate au fost neconforme la capitolul parametri chimici, iar din această cauză râurile, lacurile sunt poluate intens cu ape uzate. De exemplu, în 2016, în 17 la sută din probele de apă luate din râul Nistru s-a depistat microfloră patogenă, în creștere cu șase puncte procentuale față de 2015.

De asemenea, poluanți periculoși au fost găsiți, pentru prima dată, în apa folosită pentru irigare, șase la sută din probe fiind neconforme. Potrivit raportului Centrului Național de Sănătate Publică, în 2016, la capitolul siguranța alimentelor au fost efectuate aproximativ 45 de mii de investigații în orașele și satele țării.

Ponderea probelor de produse alimentare neconforme a fost de 4,2 la sută, cu 0,7 puncte procentuale mai mult decât în 2015. Cele mai multe investigații au fost efectuate pentru identificarea metalelor toxice, micotoxine și a aditivilor alimentari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *