17 June 2024
mun. Chișinău

Regulament pentru colectarea și nimicirea deșeurilor medicale

Spitalele din țară vor trebui să dispună obligatoriu de încăperi speciale pentru stocarea temporară a deșeurilor medicale, atât pentru cele periculoase, cât și pentru cele inofensive. Ulterior, resturile vor fi preluate pentru tratare și nimicire de companii speciale, autorizate de Ministerul Mediului. De asemenea, în fiecare instituție medicală colectarea deșeurilor se va face separat în ambalaje și recipiente de unică folosință. Noile reguli sunt prevăzute de Regulamentul sanitar cu privire la gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală. Documentul, elaborat de Ministerul Sănătății, este supus dezbaterilor publice. Chiar dacă, în prezent, în legislația națională sunt stipulate norme pentru gestionarea acestor materiale, standardele sunt învechite, prezintă risc asupra sănătății și necesită racordarea la procedurile internaționale ale Organizației Mondiale a Sănătății.

Deșeurile medicale, arma biologică ce atacă sănătatea

Problema infecțiilor intraspitalicești este deseori cauzată de deșeurile medicale a căror gestionare și neutralizare presupune amenajări speciale, precum și alocarea unor sume importante de bani. În Moldova spitalele produc zilnic aproximativ 23 de tone de deșeuri medicale, dintre care 15 la sută sunt considerate deosebit de periculoase pentru sănătatea publică. Este vorba, în primul rând, de deșeuri infecțioase, cum ar fi seringi, catetere, materiale chimice și radioactive, dar și deșeuri anatomopatologice, adică resturi de țesuturi și fragmente umane și sânge. Datele OMS arată că, la nivel mondial, până la trei milioane de lucrători medicali sunt expuși anual leziunilor, cu transmitere potențială a agenților patogeni. În țara noastră, de exemplu, doar în anii 2011 și 2012 au fost înregistrate șapte cazuri de îmbolnăviri cu tuberculoză și hepatită în rândul medicilor, în urma contactării dispozitivelor sau ustensilelor utilizate de pacienți.

Reguli stricte pentru nimicirea deșeurilor medicale

Prin noul regulament sanitar de gestionare a deșeurilor medicale, spitalele din țară vor trebui să dispună de un spațiu central pentru stocarea temporară a materialelor. Pentru deșeurile infecțioase, înțepătoare și anatomopatologice durata stocării temporare în incinta instituție medicale trebuie să fie de cel mult 48 de ore. În cazul în care spitalul își permite să amenajeze încăperi speciale în care să fie asigurate temperaturi de + 4 și + 8 grade Celsius, atunci perioada poate fi și de șapte zile. Se interzice categoric aruncarea deșeurile în containere comune ale blocurilor sau din preajma spitalelor. În baza unui contract, instituțiile vor transmite resturile pentru transportare, tratare și nimicire operatorilor economici autorizați de Ministerul Mediului. Deșeurile periculoase și inofensive vor trebui să fie tratate timp de 180 de zile, cu expedierea unui raport special spitalului. De asemenea, Guvernul nu va interzice instituțiilor medicale să-și construiască propriile depozite de tratare și de decontaminare termică. Regulamentul prevede și soluții pentru nimicirea deșeurilor. De exemplu, cele farmaceutice vor putea fi încapsulate cu mortar în containere de metal sau plastic închise ermetic și îngropate la depozitele de gunoi. De asemenea, aceste materiale vor putea fi incinerate, procedură care va putea fi aplicată și în cazul deșeurilor chimice sau celor anatomopatologice. Ultimele materiale, adică țesuturile și fragmentele umane, vor putea fi nimicite și prin înhumare în locuri speciale din cimitire, însă doar înainte de a fi dezinfectate. Este strict interzisă deversarea resturilor în sistemul de canalizare, iar nămolul din stațiile de epurare ale spitalelor este interzis pentru a fi utilizat în agricultură. Potrivit unor calcule preliminare, pentru tratarea a aproximativ 600 de tone de deșeuri infecțioase sunt necesare până la 216 mii de lei, iar costurile pentru construcția unui incinerator central mare ajunge până la 3,5 milioane de dolari. De asemenea, anual, statul ar trebui să aloce jumătate de milion de lei pentru transportarea și înhumarea deșeurilor anatomopatologice.

Colectarea separată a deșeurilor medicale în spitale

Lucrătorii medicali vor trebui să colecteze separat deșeurile la locul formării acestora. Orice spațiu în care se produc deșeuri medicale trebuie să fie dotat cu echipamente necesare colectării fiecărui tip de resturi. Este interzisă amestecarea acestora. Ambalajele, care vor fi de unică folosință, vor avea coduri de culori.

  1. Galben: deșeurile periculoase, cum ar fi cele infecțioase, extrem de contagioase, înțepătoare și anatomopatologice;
  2. Maro: deșeurile chimice și farmaceutice;
  3. Verde: deșeuri inofensive reciclabile;
  4. Negru: deșeurile medicale similare celor menajere.

Pe toate recipientele și ambalajele vor trebui să fie aplicate și inscripțiile corespunzătoare, cum ar fi „pericol biologic”, „inflamabil” și „toxic”. De asemenea, pentru deșeurile înțepătoare și cele anatomopatologice vor fi utilizate cutii de carton și saci rezistenți.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *