17 June 2024
mun. Chișinău

Sporurile salariale pentru șefii de spitale vor fi acordate în funcție de performanță

Șefii instituțiilor medico sanitare-publice care nu vor atinge cel puțin 55 la sută dintre indicatorii de performanță nu vor beneficia de sporuri salariale. Ordinul Ministerului Sănătății privind aprobarea listei indicatorilor de performanță a activității instituțiilor medicale și a Regulamentului cu privire la evaluarea indicatorilor de performanță va fi publicat în Monitorul Oficial, în data de 3 februarie.

Potrivit documentului, munca managerilor va fi apreciată, anual, în baza a patru indicatori de performanță: managementul resurselor umane, utilizarea serviciilor medicale, activitatea economico-financiară și calitatea asistenței medicale. În funcție de rezultatele obținute, va fi stabilită mărimea suplimentului la salariu.

Indicatorii de performanță, în baza cărora va fi evaluată asistența medicală acordată pacienților, sunt stabiliți în funcție de profilul instituției medico-sanitare publice. Astfel, structurile din domeniul asistenței medicale urgentă prespitalicească vor trebui să răspundă solicitărilor de cod roșu în decurs de 10-15 minute, în 75 la sută dintre cazuri. De asemenea, 56 la sută dintre bolnavi vor trebui transportați la spitale. Totodată, electrocardiograma va fi efectuată pacienților cu boli cardiovasculare în proporție de 90 la sută.

Pentru centrele medicilor de familie și centrele de sănătate este obligatorie acordarea tratamentului medicamentos compensat pentru cel puțin 80 la sută dintre pacienți. De asemenea, de examene medicale profilactice vor beneficia minimum 70 la sută dintre bolnavi. Cazurile de mortalitate maternă și infantilă vor fi considerate indicatori de performanță neîndepliniți pentru instituțiile din domeniul asistenței medicale primare.

În același timp, spitalele trebuie să majoreze cu cinci la sută rata intervențiilor chirurgicale efectuate în chirurgia de zi și să raporteze toate cazurile de infecții nosocomiale și de reacții adverse la medicamente.

Indicatorii de performanță vor fi evaluați de către o comisie a Ministerului Sănătății. Membrii acesteia vor atribui managerilor calificativele „nesatisfăcător”, „satisfăcător”, „bine” și „foarte bine”.  Cel mai mare adaos la salariu, de 50 la sută, va primi conducătorul instituției medicale care va atinge cel puțin 91 de procente din indicatorii de performanță. Sporul va fi de doar 35 la sută din salariu, în condițiile în care indicatorii vor fi îndepliniți în proporție de minimum 71 la sută.

Dacă în decurs de trei semestre consecutive instituția medicală va primi calificativul „nesatisfăcător”, atunci Ministerul Sănătății va avea dreptul să solicite rezilierea contractului cu managerul instituției medico-sanitare publice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *