21 May 2024
mun. Chișinău

Studiile medicale nu mai sunt obligatorii pentru directorii de spitale

big-resursele-umane-din-sanatate-monitorizate-prin-intermediul-unui-sistem-informaticDirectorii de spitale vor fi aleși în funcție conform unor noi reguli. Fotoliile de șef vor putea fi ocupate, în premieră, de candidații care dețin studii în alte domenii, decât cel medical, dar care au titlul de master în managementul sănătății publice. Un regulament de modificare a modalității de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducători ai instituțiilor medicale a fost aprobat în data 13 iulie, de Guvern.

Totodată, potrivit documentului, fotoliul de director de spital poate fi ocupat de orice persoană care deține cetățenia Moldovei și a altor state, dar are domiciliul în țara noastră. Este obligatorie cunoașterea limbii române, scris și vorbit. Pretendentul acestui post nu trebuie să aibă antecedente penale nestinse și nu trebuie să fie condamnat definitiv, pentru săvârșirea unei infracțiuni.

De asemenea, candidații pentru funcțiile de conducere în cadrul spitalelor raionale este obligatoriu să aibă o experiență de muncă de cel puțin cinci ani. Iar cei care doresc să ocupe fotoliul de șef al instituțiilor medico-sanitare republicane și municipale trebuie să aibă o experiență profesională de zece ani.

Ministerul Sănătății va crea o Comisie, care va organiza și desfășura concursul de selectare a candidatului pentru funcția de director de spital, în trei zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Comisia va fi condusă de ministrul Sănătății sau de un viceministru. Din această structură vor mai face parte: un reprezentant al fondatorului instituției medicale, al subdiviziunii specializate în managementul personalului medical din cadrul MS, al sindicatului din domeniul sănătății, al Cancelariei de Stat, al Academiei de Științe, în caz de nevoie, un profesor de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, un funcționar public al MS ș.a.

Candidații vor fi selectați în urma unei evaluări. Mai exact, aceștia vor fi testați dacă sunt capabili să ia decizii și să analizeze impactul acestora, dacă pot exercita controlul decizional și au capacitatea managerială de organizare și gestionare a calității serviciilor medicale.

În același timp, tot în premieră, conducătorii instituțiilor medicale vor activa în baza unui contract-tip de management și vor fi monitorizați conform unor indicatori de performanță, cum ar fi managementul resurselor umane și utilizarea serviciilor medicale.

Noile prevederi au scopul de a permite unui număr mai mare de specialiști să participe la concursul de selectare a șefilor de spitale, fapt ce va crea o competiție mai strânsă și eficientă între candidați, precum și selectarea unor manageri mai competenți.

În prezent, directorii instituțiilor medico-sanitare publice republicane, raionale și municipale sunt selectați prin concurs, organizat de Ministerul Sănătății, și numiți în funcție de către fondator. Aceștia activează în baza unui contract încheiat cu fondatorul pentru o perioadă de cinci ani. Aceste prevederi ale legii au fost însă încălcate de unii fondatori de spitale, care au desemnat șefi, fără a fi selectați prin concurs, fapt ce a dus la soluționarea acestor nereguli în instanța de judecată.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *